icon title DỊCH VỤ
Dịch vụ mở khóa mật khẩu phá Pass unlock Crack password PLC HMI các hãng thường gặp như: Siemens, Omron, Mitsubishi, LG, DELTA, , HMI  PROFACE, Eview, Fuji Hakko, Monitouch.


1. Mở khóa bẻ khóa Phá Pass Unlock crack password PLC SIEMENS Logo,S7-300,S7-400,S7-200 đặc biệt Level 3, level 4 v2.01 v2.02
2. Mở khóa bẻ khóa Phá Pass Unlock crack password PLC Omron  CP1L Series, CP1E, CP1H, CJ1M, C series, CPM1, CPM1A, CPM2, CPM2A, C200H, CQM1, CPM1H-CPU51, CQM1H-CPU61, CQM1H-CPU21
3. Mở khóa bẻ khóa Phá Pass Unlock crack password PLC Mitsubishi  FX1N,FX1S,FX2N đặc biệt FX3U,FX3G  level 2

4. Mở khóa bẻ khóa Phá Pass Unlock crack password 
HMI Mitsubishi Got1000 Series 
 Gt1020 GT1030 GT1050 GT1055 GT11 GT12 GT13 GT14 GT15 GT16 series

5. Mở khóa bẻ khóa Phá Pass Unlock crack password PLC DELTA   DVP-EH, ES, SX EC, đặc biệt mở khóa pass PLC Delta dòng EH2, EH3, ES2, ES3, SS2, SA2 


6. Mở khóa bẻ khóa Phá Pass Unlock crack password 
PLC Panasonic 
 tất cả các dòng FP0, FP1, FP2


7.
 Mở khóa bẻ khóa Phá Pass Unlock crack password PLC LG LS
 Master K120S, Master K80SK60HK10S1 Glofa GM6

 
8. Mở khóa bẻ khóa Phá Pass Unlock crack password HMI Proface
 GP2000 Series, GP377, GP477, GP577, dòng LT Series
 
9. Mở khóa bẻ khóa Phá Pass Unlock crack password PLC Fatek  
 Facon FBe,FBs Series (Program Project Password, Program ID, PLC ID). Fatek
 
10. Mở khóa bẻ khóa Phá Pass Unlock crack password HMI Hitech 
 PWS Series, PWS3261, PWS6000


11. Mở khóa bẻ khóa Phá Pass Unlock crack password HMI Weintek, Eview
 
MT500 Series                                                                                                                                                                   

12. Mở khóa bẻ khóa Phá Pass Unlock crack password 
HMI Monitouch Fuji Hakko
UG Series, V6 Series, V7 Series, V8 Series, …

13. Mở khóa bẻ khóa Phá Pass Unlock crack password PLC Koyo
Tất cả các dòng SH,SN..

14. Mở khóa bẻ khóa Phá Pass Unlock crack password PLC VIRGO
 VH model

15. Mở khóa bẻ khóa Phá Pass Unlock crack password PLC Schneider
 Twido

16. Mở khóa bẻ khóa Phá Pass Unlock crack password PLC Kymmene
 Kymmene

17. Rút chương trình HMI Koyo 
 EA7E-RCAIP