Cải tạo máy chải Reiter C50 - Reiter Machine – Máy Chải model C50 & C51

Cải tạo máy chải C50 sử dụng biến tần ABB thay thế biến tần KEB
Reiter Machine – Máy Chải model C50 & C51

icon
Hệ thống lọc bụi nhà máy sợi

Hệ thống lọc bụi

icon
Nâng cấp hệ thống lò hấp

Thay thế bộ điều khiển JUMO KPF-92 sang JUMO F3000

icon
Giám sát nhiệt độ đầu máy trên tàu biển

Lắp đặt hệ thống giám sát nhiệt độ đầu máy tàu biển

icon