Cải tạo máy chải Reiter C50 - Reiter Machine – Máy Chải model C50 & C51

Công ty Tự Động Hóa Sao Việt đã hoàn thành giải pháp thay thế biến tần chuyên dụng KEB cho máy chải Reiter Model C50

Một vài ưu điểm:

  • Biến tần thay thế là biến tần phổ biến, dễ thay thế
  • Giảm chi phí mua biến tần chính hãng
  • Rút ngắn thời gian gián đoạn qui trình sản xuất

Video: